Sunday, December 15, 2013

diwrnod i orffwys

Mae NET Building ar gau dros benwythnosau ac felly roeddwn i'n mynd i fyny a lawr y grisiau yn fy nhŷ i ddoe. Mae ond 12 ohonyn nhw; roedd rhaid gwneud 40 set er mwyn cyrraedd y nod. Roedd fy nghoesau'n brifo'n ofnadwy ddau ddiwrnod cyntaf, ond roeddwn i'n teimlo'n well ddoe. Efallai fy mod i wedi pasio'r llinell. Dw i ddim yn dringo heddiw. Rhaid cael gorffwys un diwrnod bob wythnos. Edrycha' i ymlaen at yfory. Dw i ddim yn gwirioni ar y dringo ei hun ond y ffaith fy mod i'n mynd yn gryfach, ac mae hyn yn golygu bydda i'n medru dringo Cromen Florence heb achosi niwed i fi fy hun.

No comments: