Monday, December 30, 2013

bwyta fel chelsea fc

Mae fy mab ifancaf yn hoff iawn o glwb pêl-droed Chelsea. Cafodd lawer o bethau sydd yn gysylltiedig i'r tîm hwnnw yn anrhegion Nadolig - posteri, DVD, bandiau arddwrn, masg José Mourinho a llyfr o'r enw Play Like Chelsea FC. Mae o wrthi'n darllen y llyfr hwn sydd yn dangos sut i hyfforddi eich hun a hefyd sut i fwyta'n iach er mwyn chwarae fel nhw. Rŵan mae o eisiau bwyta pysgod; llysiau efo lliwiau gwyrdd, oren a melyn; ffrwythau; reis brown; dim gormod o bwdin. Cyn iddo fwyta, mae o'n gwneud yn siŵr bod y bwyd yn iach. Fedrwn i byth ei ddarbwyllo mor effeithiol â hynny!

No comments: