Wednesday, December 11, 2013

gorffen y llyfr

Dw i newydd orffen y llyfr, Brunelleschi's Dome. Roedd o'n hynod o ddiddorol hyd yn oed i mi sydd heb ddiddordeb o gwbl mewn mathemateg. Dw i'n credu'n siŵr mai yr awdur sydd yn haeddu'r canmol oherwydd gallai'r pwnc fod yn ddiflas. Sgrifennais at Ross King yn dweud popeth a oedd yn fy meddwl neithiwr, a chael ateb clên iawn ganddo'r bore 'ma. Tasai fo sgrifennu gwerslyfrau hanes, byddai pawb yn awyddus i ddysgu!

No comments: