Tuesday, December 17, 2013

pot luck heb y myfyrwyr

Roedd yna pot luck arall yn Ysgol Optometreg heddiw. Gan fod y myfyrwyr i gyd ar wyliau bellach, dim ond yr athrawon a'r staff a oedd yno. A dweud y gwir, doedd o ddim yn dda. Rhaid i mi gofio hyn a pheidio mynd flwyddyn nesaf! Cyn cychwyn bwyta, es at NET Building a dringo fy nghrisiau. 

Mae'n gynnes iawn eto ond dan ni'n disgwyl storm eira arall dros benwythnos.

No comments: