Tuesday, December 10, 2013

dal ar gau, eto

Mae'r ysgolion yn dal ar gau! Fedra i ddim cwyno oherwydd bod y strydoedd yn dal yn llithrig. Dw i wedi bod yn prysur helpu'r gŵr i farcio'r prawf, a pharatoi llythyr Nadolig i'r ffrindiau. Mae yna naw ohonon ni yn y teulu, ac felly mae'n dipyn o her i ddisgrifio beth ddigwyddodd eleni efo llun mawr ar un dudalen. Dw i wedi blino; rhaid i mi ymarfer corf rŵan.

No comments: