Monday, December 9, 2013

dal ar gau

Mae'r ysgolion a'r brifysgol yn dal ar gau heddiw. Es i Braum's i brynu llefrith prynhawn ddoe (a dweud y gwir, y gŵr a yrrodd) a gweld bod y strydoedd yn dal yn llithrig. Diwrnod arholiad y tymor i'r myfyrwyr yn Ysgol Optometreg ydy hi heddiw, ond rhaid iddyn nhw ei sefyll ar lein am 1 o'r gloch. Mae'r gŵr yn ceisio ei sgrifennu ers dyddiau heb gael digon o gwsg. Roedd y ddau blentyn ifancaf yn cael hwyl yn yr eira'n adeiladu wal a thylluan. Dyma'r eira trwm cyntaf ers dwy flynedd.

No comments: