Friday, December 20, 2013

storm arall

Roedd hi fel gwanwyn am ddyddiau wedi'r eira, ond mae storm aeaf arall ar ei ffordd; mae'r tymheredd yn prysur ddisgyn. Dw i newydd orffen siopa. Prynais ddigon o fwydydd i bara am ddyddiau a hefyd dros ginio Nadolig. Cawson ni drwsio drws y garej o'r diwedd. Falch iawn bod ein ceir yn ddiogel y tro hwn. Methodd un o'r ddau (un o Hawaii!) yn ystod y storm ddiwethaf. Gobeithio bydd y ffyrdd yn ddigon da'r wythnos nesaf pan ddaw'r plant hyn dros Nadolig.

No comments: