Friday, December 13, 2013

ymarfer dringo

Dw i ddim yn dringo grisiau'n aml ers symud i America, felly penderfynais ymarfer dringo. Yr unig adeilad tal yn y dref hon ydy NET Building yn y brifysgol. Rhaid mynd i fyny ac i lawr pedair gwaith oherwydd bod yna ond 112 o risiau. Es i yno ddwywaith bellach. (Mae fy nghoesau'n brifo!) Dw i eisiau ei wneud mor aml ag y bo modd o hyn ymlaen. Awgrymodd Ross King i mi ddringo'r tŵr yn ei ymyl hefyd er mwyn cael golwg dda o'r gromen. Gobeithio y bydda i'n ddigon ffit i gyflawni popeth erbyn mis Mai!

No comments: