Thursday, December 26, 2013

syrpreis!

Eleni mae pawb gartref dros Nadolig ac mae'r tŷ yn llawn dop. Agoron ni'r anrhegion ddoe wedi i fy merch hynaf a'i gŵr ymuno â ni. Dan ni i gyd wedi cofrestri ar wefan 11 Pipers a sgrifennu beth dani eisiau'n anrhegion. Ces i sgarff ysgafn a DVD Thermae Romae. (O'r diwedd dw i'n cael ei weld!) Un peth arall hollol annisgwyl er fy mod i wedi ei roi o ar y rhestr - MAC Book (wedi'i adnewyddu) ! Yn aml iawn roedd rhaid i mi aros fy nhro ar y cyfrifiadur pan fod y plant iau adref, ac felly roeddwn i'n gobeithio perchen ar fy un i am sbel. Ac eto, doeddwn i ddim yn disgwyl derbyn un go iawn; rhoddais hwn ar y rhestr er mwyn dangos fy rhwystredigaeth a dweud y gwir! Rŵan ca' i ddefnyddio cyfrifiadur pryd bynnag dw i eisiau.

No comments: