Saturday, December 14, 2013

diwedd yr eira

Dechreuodd fwrw glaw ddoe ac mae'r glaw'n prysur doddi'r eira a oedd yn cuddio'r ddaear bron i wythnos. Dw i'n falch bod y teulu wedi bod yn ddiogel er bod fy ail ferch bron wedi cael damwain; methodd hi atal wrth y draffordd oherwydd y rhew a throi i'r tir isel yn hytrach na mynd ymlaen. Cymerodd ryw ddeg munud iddi fynd i fyny ar yr heol ond roedd popeth yn iawn wedyn. Tynnais lun o'r olion teiars cyn iddyn nhw ddiflannu. 

No comments: