Friday, December 6, 2013

yr eira

Mae'r eira wedi cyrraedd; mae'r ysgolion a'r brifysgol wedi cael eu canslo; ces i drwsio'n gwresogydd ni; mae gynnon ni ddigon o fwyd. Mae un o'r merched i fod i weithio heno ond gobeithio bydd y siop yn cau ei drws; pwy sydd eisiau bwyta hufen iâ heddiw? Rhaid parcio'r ceir tu allan oherwydd bod drws y garej ddim yn gweithio ers dyddiau ond does gan Kurt ddim amser i'w drwsio eto. 

No comments: