Thursday, December 19, 2013

ryseitiau newydd

Coginiais gawl briwgig eidion a oedd yn ffefryn yr Arlywydd Ronald Reagan a chacen afalau a oedd yn ffefryn yr Arlywydd Van Buren. Doeddwn i erioed wedi defnyddio hominy o'r blaen. Mae o'n blasu fel pop-corns. Roedd y cawl yn arbennig o dda. Gan fod y rysáit yn aneglur ynglŷn â'r nifer o afalau, dewisais ddau, ond mae'n amlwg bod ond un a oedd angen. Roedd yn cymryd amser hir i grasu'r gacen oherwydd bod yna ormod o leithder. Roedd yn flasus beth bynnag. Heno, mi goginia' i macaroni cheese caseroll a oedd yn ffefryn yr Arlywydd Ronald Reagan.

No comments: