Friday, December 27, 2013

rysáit newydd arall

White bean chicken chili ydy hi. Ces i hwn o'r blaen ac roeddwn i eisiau ei goginio i'r teulu. Mae o dipyn yn wahanol i'r chili traddodiadol ond yn flasus iawn. Wnes i ddim defnyddio taragon ac roedd rhaid ychwanegu llawer mwy o botes er mwyn bwydo naw ohonon ni! Mi wnes i ddefnyddio llefrith heb lactos yn lle hufen ar gyfer un o'r plant sydd ag alergedd i lefrith.

No comments: