Thursday, December 12, 2013

penderfyniad

Ces i fy nghyfareddu gan hanes cromen Brunelleschi yn Florence. Dw i eisiau dringo i ben y gromen er bod yna 463 o risiau a does dim lifft. Efallai bydd rhai eisiau ei wneud er mwyn cael y golygfeydd godidog o'r copa, ond yr atyniad i mi ydy cyfle i weld y gromen anhygoel honno yn fanwl, a hefyd dringo i fyny (ac i lawr) yr un grisiau a ddefnyddiwyd gan y seiri maen 600 mlynedd yn ôl. Doedd gen i ddim diddordeb yn Florence o'r blaen a dweud y gwir; dechreuais ddarllen y llyfr hwn er mwyn gwybod tipyn amdani hi gan fy mod i'n hedfan yna cyn mynd i lefydd eraill yn yr Eidal flwyddyn nesaf. Doeddwn i ddim yn disgwyl ffeindio pethau diddorol felly.

No comments: