Sunday, December 29, 2013

ffynnon siocled

Es i fwffe Tsieineiaidd i ginio ynghyd â'r teulu a ffrindiau. Roedd yna ffynnon siocled - cewch chi "drochi" bananas, mefus a marshmallows yn y siocled. Roedd bron i mi flasu tamaid ond penderfynais beidio wedi gweld y rhybudd i'r rhieni - peidiwch â gadael i'ch plant "drochi" eu bysedd. 

No comments: