Saturday, November 17, 2012

11 - 9

Ddim canlyniad y gêm ydy o ond y nifer o'r hogia a chwaraeodd. Roedd yna gêm olaf y tymor heddiw, a dim ond naw o'n tîm ni a ddaeth i'r cae. Rhaid i'r rheolwr osod yr hogyn ifancaf (12 oed) ar y blaen gan fod o angen yr hogia cryfach ar yr amddiffyn. Er gwaetha'r anfantais, wnaeth ein hogia ni'n ardderchog. Roedd dyna'r tro cyntaf iddyn nhw beidio colli gôl mewn munudau cyntaf. Roedden nhw'n goroesi'r ffowliau cas gan y tîm arall hyd yn oed.  2 - 1 oedd y sgôr yn y diwedd. Er bod nhw wedi colli, fe wnaethon nhw eu gorau glas ac wedi gwella eu sgiliau hefyd. Dw i'n falch iawn ohonyn nhw.

No comments: