Wednesday, November 28, 2012

wedi'r gwyliau

Mae'r gwyliau wedi drosodd. Clywais i fod fy merch yn Corea yn cael cinio twrci hefyd. Mae'r plant yn ôl yn yr ysgol. Gorffennais i olchi pentwr o ddillad. Gweithiais yn llyfrgell yr ysgol heddiw. Dw i'n dal ddim yn teimlo'n hollol dda felly rhaid hepgor coffi a Nutella am sbel. Mae'n moch cwta ni ar y dec cefn i fwynhau'r heulwen. Llai na mis nes y Nadolig.

No comments: