Tuesday, November 6, 2012

lili'r dyffryn

Ces i bersawr o lili'r dyffryn yn anrheg gan y gŵr (fi a ofynnodd a dweud y gwir.) Mae o'n arogleuo'n hyfryd a fy atgoffa i o ferch yn yr ysgol amser maith yn ôl. Roedd hi'n dod o deulu cyfoeth ac yn arfer defnyddio persawr drud sef Diorissimo. (Roedd hi'n hogan glên.) Dw i'n dal i gofio i mi feddwl ar y pryd pa mor hyfryd oedd yr arogl. Pan ofynnodd y gŵr beth fyddwn i eisiau am fy mhenblwydd, roeddwn i'n meddwl am y persawr hwn ond mae o'n ofnadwy o ddrud. Yna, welais mai lili'r dyffryn ydy prif gynhwysyn Diorissimo. Dyma ffeindio hwn sy'n rhatach o lawer ac yn arogleuo'n debyg dw i'n credu. Dw i'n ei licio fo'n fawr iawn.

No comments: