Friday, November 9, 2012

anrheg arbennig

Ces i anrheg benblwydd arbennig gan fy merch hynaf. Tra bod hi'n gwneud gwaith artistig, mae hi'n darlunio cartŵn hynod o ddoniol hefyd. Mae ei nain wrth ei bodd yn derbyn rhai o'i gwaith o bryd i'w gilydd, yn enwedig roedd hi'n hapus dros ben tra oedd hi yn yr ysbyty. Roedd o mor dda a doniol fel bod hi'n ei ddangos i'w chyd-gleifion a'i meddyg a'i nyrsys hyd yn oed. A dyma fy un i. Mae'n anodd ei ddisgrifio be' ydy be' achos bod yna gymaint o family jokes. Dw i wrth fy modd beth bynnag.

No comments: