Tuesday, November 13, 2012

ffair wyddoniaeth olaf


Cynhelir ffair wyddoniaeth yr ysgol bob blwyddyn. Mae tri o fy mhlant wedi cymryd rhan ers blynyddoedd. Gan mai'r flwyddyn olaf i fy mab ifancaf eleni, dyma ei ffair wyddoniaeth olaf hefyd. Roedd o'n ceisio ffeindio pa un byddai'n helpu i chi wneud syms yn well - bwyta cnau Ffrengig neu gnau pecan. Mae'n ymddangos mai cnau pecan yn gweithio dipyn yn well er bod hi'n anodd dweud yn bendant. Mae Gŵyl Ddiolchgarwch ar drothwy.

No comments: