Monday, November 5, 2012

y pizza gorau

Wrth gwrs bod y bwyd yn Japan yn ardderchog heb os. Ond mae hyn yn anhygoel - y pizza gorau yn y byd, gwell na'r rhai a wnaed yn yr Eidal? Ces i fy synnu, bron, bod yna grŵp o arbenigwyr yn yr Eidal sy'n penderfynu pa bizza ydy'r gorau yn y byd bob blwyddyn. Ces i fy synnu o ddifrif bod nhw'n dewis pizza a wnaed tu allan i'w wlad, chwarae teg iddyn nhw. Sut maen nhw'n profi fodd bynnag tybed? Ydyn nhw'n teithio i bedwar ban byd?

No comments: