Thursday, November 15, 2012

darlithoedd yn saesneg

Mae gan un o'r prifysgolion yn Japan gynllun i roi'r holl ddarlithoedd, ac eithrio dosbarthiadau'r iaith Japaneg, drwy gyfrwng y Saesneg. 

Mae'r Japaneaid yn medru gwneud llawer o bethau'n ardderchog, ond dydy dysgu ieithoedd eraill ddim yn un ohonyn nhw. Er bod Saesneg yn cael ei dysgu yn yr ysgolion dros deg mlynedd, does fawr o'r bobl yn medru'r iaith fain yn ddigon rhugl. (Doedd fy athro Saesneg yn yr ysgol ddim yn medru siarad Saesneg er ei fod o'n gwybod y gramadeg yn dda.) Dw i'n amau byddai'r holl fyfyrwyr yn medru astudio'r pynciau prifysgolaidd yn llwyr drwy gyfrwng dim byd ond Japaneg. Ar ben hynny, dw i'n amau bydd yna ddigon o athrawon Japaneaidd yn medru rhoi darlithoedd yn Saesneg da. 

No comments: