Tuesday, November 27, 2012

potlwc catholig

Wedi'r Mas bendithiol, roedd cinio gwych. Mae'r eglwys yn cynnal potlwc bob mis. Roedd yna bentwr o fwyd 'Libaneaidd' ac Americanaidd yn llenwi'r bwrdd cul. Mae gan un o'r plwyfolyn dŷ bwyta, ac y fo a goginiodd y nifer mawr o'r bwyd hyfryd. Yn anffodus, roedd gen i fola tost a methu bwyta ond tamaid. (Colled enfawr!) Roedd digon o bobl yno i wagio'r dysglau fodd bynnag.

No comments: