Wednesday, November 14, 2012

potlwc gŵyl ddiolchgarwch


Roedd potlwc gŵyl ddiolchgarwch yn Ysgol Optometreg heddiw. Gan fy mod i wedi colli un yn yr eglwys, roeddwn i'n falch iawn o fwyta cinio arbennig y tro 'ma. Wnes i ddim coginio dim ond roedd yna lawer mwy na digon i bawb. Roedd y twrci'n llawn sudd a blasus iawn. Mi wna i goginio cinio diolchgarwch yn nhŷ fy merch hynaf yn Norman yr wythnos nesaf.

No comments: