Saturday, November 10, 2012

awgrym fy nhad-yng-nghyfraith

Roedd yn annisgwyl. Byddai hynny'n suro fy uwd - dyna beth roeddwn i'n ei feddwl pan glywais i gan y gŵr bod ei dad yn rhoi llwyaid o hufen sur yn ei uwd. Fel arfer, fodd bynnag, bydd yna fwy na digon ohono ar ôl cawn ni chili, a bydd o'n aros yn yr oergell nes i mi benderfynu ei daflu fo. Felly, pam lai? Ces i fy synnu pan geisiais i am y tro cyntaf. Yn hytrach na suro'r uwd, fe ychwanegodd flas melfedaidd arno fo. Ers hynny, dyna sut dw i'n gorffen twb o hufen sur. Ces i uwd felly'r bore 'ma. Roedd yn wych.

No comments: