Saturday, November 24, 2012

dal i fwynhau'r gwyliau

Aeth popeth yn iawn a chawson ni ginio blasus. Mi adawais i'r twrci yn y popty'n hirach rhag ofn. Gan fod o mewn bag popty, roedd yn llawn sudd. (Gollyngdod mawr i mi.) 

Heddiw dan ni'n cael tynnu'n lluniau ar gyfer ein llythyr Nadolig. Fy merch hynaf ydy'r ffotograffydd. Yna, bydd y merched yn mynd i Oklahoma City i siopa tra'r dynion yn gwneud y pethau gwrywaidd fel cerdded o gwmpas Oklahoma University (mae yna gêm bêl-droed Americanaidd p'nawn 'ma) neu fynd i ganolfan saethu gynnau. Dan ni i gyd i fod i gyfarfod yn Oklahoma City ddiwedd y diwrnod i fwyta pizza Eidalaidd.

No comments: