Sunday, November 25, 2012

p'nawn dydd sadwrn

Wedi gorffen y sesiwn luniau'n llwyddiannus, aeth y merched i Oklahoma City. Mae gan bob canolfan siopa olwg tebyg a dweud y gwir. Roedd fy mhlant wrthi'n ffeindio bargen, ond wnes i ddim ar ôl cerddedd am oriau. Penderfynais beidio prynu dim byd. O leiaf ces i gyfle i gerdded.

Llwyddodd y gŵr brynu tocynnau i'r gêm pêl-droed Americanaidd am ond $30 dros dri ohonyn nhw achos bod y gêm wedi dechrau'n barod. $99 yr un oedd y pris cyn y gêm. Roedd y stadiwm yn llawn dop, dros 80,000 o bobl. Oklahoma University (y brifysgol leol) a enillodd. Er ei fod o'n arfer chware'r peth flynyddoedd yn ôl, dwedodd y gŵr fod y gêm braidd yn ddiflas. Roedd o'n sylweddoli bod llawer well ganddo bêl-droed!

No comments: