Tuesday, November 20, 2012

miloedd o ddail

Mae'n dymor cribinio eto. Ni ydy'r olaf i wneud y gwaith yn y gymdogaeth fel arfer oherwydd prysurdeb y gŵr. Ddoe fe wnaeth y teulu drws nesa gribinio ei iard gyfan efo riding lawn mower (er mwyn torri'r dail yn ddarnau.) Gan nad oes waliau o'n cwmpas ni, bydd ein dail ni'n cael eu chwythu i'w iard lân os nad ydyn ni'n gweithio'n gyflym. Dyma gyflogi Brandt, un o'r bobl ifanc hoffus yn y dref. Fe weithiodd yn ddygn efo fy mab ifancaf am ddwy awr y bore 'ma a chwblhau popeth.

No comments: