Friday, November 2, 2012

tyllau

Dw i tua hanner ffordd o hyd; mae'n cymryd yn hir i ddarllen y fersiwn Eidaleg achos mai ANODD ydy hi er bod y nofel i fod i blant 9 oed ymlaen. Mae yna gynifer o eiriau dw i ddim yn eu gwybod. Ar ben hynny mae'r berfau Eidaleg yn andros o gymhleth. Penderfynais i ddarllen un bennod yn Gymraeg gyntaf yn hytrach na Saesneg cyn cychwyn ar yr un bennod yn Eidaleg er mwyn adolygu fy Nghymraeg ar yr un pryd. (Mae cyfieithiad Ioan Kidd yn ardderchog.) Fe wnes i grio eto'n darllen diwedd pennod 26. Ddweda' i ddim beth ddigwyddith rhag ofn. Dw i'n bwriadu gweld y fideo eto ar ôl gorffen y llyfr. Mae'r ffilm yn dda hefyd.

No comments: