Monday, November 12, 2012

ddim yn adloniant

Roedd acqua alta arall yn Fenis ddoe, llawer gwaeth na'r disgwyl. Mae gan brif bapur newydd Japaneaidd erthygl amdano hefyd. Aeth lefel y dŵr bron at 150 cm mwy nag arfer, y chweched gwaethaf ers 140 mlynedd. Ac eto rhaid bywyd parhau; mae'r trigolion yn ceisio ymdopi. Dim ond y twristiaid (a phlant bach efallai) byddai'n cael hwyl yn rhydio'r ddinas ddyfrllyd. (y lluniau o acqua alta ym mis hydref gan Fausto)

No comments: