Friday, November 23, 2012

black friday

Mae'r twrci'n dal yn yr oergell. Dw i'n bwriadu dechrau coginio mewn rhyw awr. Aeth rhai o'r plant i ganolfan siopa am 6 o'r gloch am Black Friday. Roedden nhw eisiau prynu offer cegin i mi (dywedon nhw wedyn) ond pan agorodd y ganolfan, dechreuodd y dyrfa enfawr a oedd yn aros wrth y drysau redeg tuag at y nwyddau arbennig o rad (roedd rhai'n gweiddi hyd yn oed) a diflannodd popeth ar y silffoedd mewn munudau. O leiaf caethon nhw brofiad diddorol! Dw i'n falch nad oedden nhw wedi cael eu hanafu yn y dyrfa wyllt. Rŵn, amser dechrau ar y twrci. Gobeithio fod o'n barod.

No comments: