Sunday, November 4, 2012

sgoriodd o!

Sgoriodd fy mab yn y gêm ddoe, ei ail gôl y tymor. Yn anffodus collodd y tîm eto 6 - 1. Mae gynnon ni sawl hogyn 12 oed o'i gymharu â'r hogiau 16 oed yn y timau eraill. Felly, mae'n anodd. Un tro pan oedd un o'n hogiau ni wrth ochr ei wrthwynebwr, roedd y ddau'n edrych fel Dafydd a Goliath. Mae'r gŵr a'r mab newydd adael am gêm oddi cartref yn Broken Arrow. Dw i'n awyddus i glywed y canlyniad.

ON: Collon nhw 7 - 1 (ddim fy mab a sgoriodd) eto, ond dwedodd y gŵr fod ein hogiau ni'n chwarae'n galetaf erioed ac mae o'n falch iawn ohonyn nhw.

No comments: