Sunday, November 11, 2012

potlwc wedi'i golli

Roedd pot lwc arall ar ôl y gwasanaeth boreol. Mi wnes i baratoi Sauerkraut efo selsig ag afalau. Roedd cegin yr eglwys yn arogleuo'n hyfryd efo amrywiaeth o fwyd. Fy nhro i, fodd bynnag, i warchod y babis yn ystod y gwasanaeth oedd hi heddiw. Roedd yna bedwar babi dan dair oed. Er bod gen i help (fy merch,) roedd gofalu am bedwar babi bywiog wedi fy mlino'n lân. Roeddwn i'n teimlo'n benysgafn hyd yn oed. Felly penderfynais i ddod adref heb gymryd rhan yn y potlwc gwych. (Colled mawr!) Dw i'n teimlo'n iawn wedi cael llawer o ddŵr a chinio sydyn.

No comments: