Thursday, November 1, 2012

tymor cinio spaghetti


Mae ysgol fy mab yn cynnal sawl gweithgaredd i godi pres. Un ohonyn nhw ydy cinio spaghetti. Gan fod y defnydd yn cael eu prynu ymlaen llaw gan y rhieni, bydd y pres a dalwyd gan y cwsmeriaid yn mynd i helpu'r ysgol cant y cant. Mae hynny'n dda achos nad ydy'r ffioedd yn ddigon i redeg yr ysgol. Aeth y gŵr efo rhai myfyrwyr ynghyd ein merch i gael cinio blasus a chefnogi'r ysgol ar yr un pryd. Dyma'r criw cegin.

No comments: