Thursday, November 29, 2012

ar y coffi mae'r bai (dw i'n meddwl)

Mae siop coffi Michelangelo yn Norman yn cynnig coffi arbennig o dda. Mae swyddfa fy merch drws nesaf iddi ac mae hi'n mynd yna'n aml. Cymrais i baned ar ôl y llall yr wythnos diwethaf. Dw i'n meddwl mai'r coffi sydd wedi achosi fy mhroblem stumog. Ar ôl i mi wella, yfais i baned arall. (Prynais i fag o goffi yn y siop.) Dw i'n cael problem eto. Efallai bod gan goffi Michelangelo fwy o asid na'r lleill. Am siom! Hwnnw ydy fy hoff goffi.

1 comment:

Corpws Cymraeg said...

Rwy'n aelod o dîm sy'n gweithio ar brosiect pwysig newydd sy'n ymwneud â'r iaith Gymraeg a hoffen ni ofyn am eich help. Tybed a fyddai modd i chi anfon eich cyfeiriad ebost ata i fel 'mod i'n gallu anfon mwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda?
Cofion,
Dr Dawn Knight, Prifysgol Newcastle