Thursday, November 22, 2012

gwyl ddiolchgarwch

Dw i a'r teulu yma yn Norman yn nhŷ fy merch hynaf. Roeddwn i wrthi'n trio dechrau coginio'r twrci a brynodd fy merch. Mi ddylwn i fod wedi gofyn iddi ei ddadrewi'n gynt. Mae gen i'r un broblem a ges i flynyddoedd yn ôl. Penderfynon ni beidio cymryd siawns ond gohirio'r cinio nes yfory. Dan ni'n mynd i dŷ bwyta nes ymlaen. (Diolch i rai sy'n gweithio heddiw dros bobl fel ni.)

Dwedodd fy merch fyddai hi'n coginio swper i ni. (Mae hi a'i gŵr yn cael cinio twrci efo teulu ei gŵr ar foment.)  Bydd hynny'n llawer mwy dymunol na mynd allan.

No comments: