Tuesday, February 7, 2023

wyau

Wrth i brisiau popeth gynyddu’n gyflym (diolch i'r llywodraeth gyfredol,) dw i a'r gŵr yn ceisio arbed pres mwy nag o'r blaen. Mae'n hurt pa mor ddrud ydy wyau'n ddiweddar. Mae'r gŵr yn cael brecwast yn ffreutur y brifysgol bob wythnos, a bwyta cymaint ag y myn.

Monday, February 6, 2023

lle mae'r caws?

Prynu pecyn o gaws a wnes i ddydd Gwener. Dw i'n siŵr fy mod i oherwydd bod gen i dderbynneb. Ond methais ei ffeindio. Efallai fy mod i wedi ei adael at y til yn ddamweiniol. Yna, ffeindiais o ddeuddydd wedyn, mewn drôr yn y gegin..... 

Saturday, February 4, 2023

dadmer

Wrth i'r tymheredd godi, mae'r strydoedd yn ddiogel o'r diwedd. Roeddwn i'n medru cerdded tu allan am y tro cyntaf ers wythnos. Er bod y gwynt yn oeraidd, roedd yr awyr yn ffres ac adfywiol. Roedd mor braf!

Thursday, February 2, 2023

gwresogydd bach

Dw i'n hoff iawn o'r gwresogydd bach hwn. Mae o'n cynhesu ystafell fach yn effeithiol heb chwythu awyr annifyr. Pan fod gen i waeth wrth y ddesg, bydda i'n gynnes braf tra bod y gŵr yn gweithio ar ei gyfrifiadur wrth y tân yn yr ystafell fyw. Dyn ni'n arbed pres hefyd heb ddefnyddio'r gwres canolog.

Tuesday, January 31, 2023

tywydd garw a rhaglen ddiddorol

Daeth fy merch hanaf a'i gŵr i fynd at ddeintydd lleol, sydd yn ffrind teulu. Roedden nhw'n bwriadu gadael ar ôl yr apwyntiad ddoe, ond cawson nhw eu caeth oherwydd eira a rhew. Gobeithio y bydd y ffyrdd yn cael eu clirio heddiw. Yn y cyfamser, cawson ni ymlacio a gwylio rhaglen hynod o ddiddorol ar Netflix, o'r enw Makanai: coginio ar gyfer tŷ maiko.

Saturday, January 28, 2023

grawnfwyd newydd

Mae cynifer o erthyglau'r Wenynen, gan gynnwys rhai a oedd yn swnio'n hollol wallgof ar y pryd, wedi dod yn wir. Rhaid bod hyn yn profi pa mor wallgof mae'r byd bellach. Na chai fy synnu os bydd yr erthygl honno wedi dod yn wir hefyd.

Friday, January 27, 2023

byth eto?

"Byth eto," dwedir Ar Ddiwrnod Cofio'r Holocost bob blwyddyn, ond dydy'r bobl ddim yn dysgu o hanes. Digwyddodd yr erchyllter oherwydd bod cydwybod y wladwriaeth, sef Eglwys yr Almaen, yn cadw'n ddistaw yn erbyn y drygionus. Anwybyddon nhw lais Dietrich Bonhoeffer, a mynd ymlaen pe bai popeth yn iawn. Mae'r un peth yn prysur ddigwydd yn America - nid dim ond yn erbyn yr Iddewon, ond yn erbyn yr holl genhedlaeth. Darllenwch am Bonhoeffer. Deffrowch, Eglwys America.