Saturday, June 3, 2023

whataburger

Es i a'r gŵr i Whataburger, cadwyn bwytai bwyd cyflym poblogaidd. Aeth llu o gwsmeriaid pan agorodd yn y dref hon fisoedd yn ôl fel roedd rhaid i'r heddlu reoli'r traffig! Mae o'n dal yn boblogaidd, ond does ddim angen yr heddlu bellach. Roedd dyma'r tro cyntaf i mi fynd yno. Dw i ddim yn hoffi byrgyrs, ac felly ces i salad gyda chyw iâr. Roed braidd yn dda. Cafodd y gŵr eu byrgyr enwog, sglodion ac ysgwyd llaeth. (Dydy o byth yn ennill pwysau!)

Friday, June 2, 2023

bwrw ymlaen

Mae fy merch yn bwrw ymlaen gyda chymorth ei gŵr. Does gen i ddim syniad sut mae hi'n paentio drwy'r dull hwnnw. Dwedodd ei fod o'n hynod o anodd mewn gwirionedd, ac na fydd hi'n ei ddefnyddio byth eto. Roedd rhaid iddyn nhw stopio cyn storm sydyn ddoe. Ail ddechreuon nhw heddiw.

Wednesday, May 31, 2023

dull arall

Mae fy merch hynaf newydd gychwyn paentio murlun, ar wal clinig harddwch yn Oklamoha City. Fel arfer bydd hi'n tynnu amlinelliad trwy daflunio'r ddelwedd gyda'r hwyr, ond mae hi'n defnyddio modd arall y tro hwn, sef dull grid. Yn lle llinellau, fodd bynnag, ysgrifennodd llythyrenau Saesneg a Japaneg!

Tuesday, May 30, 2023

dathliad bach a chlyd

Penblwydd fy mab yng nghyfraith (gŵr fy nhrydedd ferch yn Japan) ydy hi heddiw. Gyrrais gerdyn a wnaed gyda llaw yn y dref hon bythefnos yn ôl. Mae o newydd gyrraedd (ar ei benblwydd.) Dydy o ddim yn hoffi partïon swnllyd, meddai fy merch. Ac felly cawson nhw ddathliad bach a chlyd gartref. Mae o mor debyg i mi a'r teulu!

Monday, May 29, 2023

dydd y cofio

Diolch i'r oll a roddodd eu bywydau fel y bydden ni'n cael byw mewn rhyddid. Mae arnon ni gyfrifoldeb i'w warchod.

Saturday, May 27, 2023

katfish kitchen

Es i a'r gŵr i dŷ bwyta'r wythnos hon yn barod (I ddathlu'n penblwydd priodas,) ond aethon ni i Katfish Kitchen neithiwr beth bynnag. Mae'r bwyd a gwasanaeth yn ardderchog bob tro. Cafodd y gŵr stêc hambyrgyr, a ches i dendrau gyw iâr. Roedd y maint yn ormod i mi! Des i ag hanner o'r plât adref.

Friday, May 26, 2023

dwy ar yr un bachyn

Wedi dyfeisio rac het flynyddoedd yn ôl, mae'r gŵr yn dal i brynu het yn raddol. Bellach mae o'n hongian dwy ar yr un bachyn. Rhaid iddo ehangu’r rac cyn hir!