Saturday, September 25, 2021

torri coeden

Daeth criw i dorri coeden farw yn yr iard flaen. Roedden nhw'n anhygoel o fedrus fel syrthiodd hi mewn munudau. Yna torron nhw hi i ffitio ein llosgwr logiau ni. Mae'r gŵr wrth ei fodd bod yna bentyrrau braf o logiau. (Cafodd ei ryddhau rhag y gwaith!) Byddan nhw'n ddigon i bara am ddau dymor. Bydd y criw'n dychwelyd i dorri un arall yn yr iard gefn yr wythnos nesaf.

Friday, September 24, 2021

dau grwban

Cafodd awyren ei atal am 15 munud oherwydd crwban ar redfa ym maes awyr Narita, Japan. Tra bod y staff yn ei ddal, roedd y teithwyr yn aros yn yr awyren yn amyneddgar, wedi clywed beth ddigwyddodd. Dwedodd un ohonyn nhw fod o'n beth braidd yn ddoniol oherwydd bod y crwban bach wedi atal awyren fawr gyda darlun crwban arno fo!

Wednesday, September 22, 2021

dau lun

Penblwydd y gŵr oedd hi ddoe. Dw i wedi tynnu lluniau bob blwyddyn gyda'r plant o'i gwmpas o. Mae'r nifer ohonyn nhw'n lleihau dros flynyddoedd wrth iddyn nhw dyfu a gadael cartref. Dim ond yr ifancaf sydd gartref bellach. (Mae o ar fin gadael.) Crasais bastai pwmpen ar gais a dathlu'r diwrnod. Dyma'r llun ynghyd â un o'i benblwydd 22 mlynedd yn ôl, gyda fy mam. Y babi yn ei freichiau yn yr hen lun sydd yn sefyll gyda baner America tu ôl iddo yn y llun diweddaraf.

Tuesday, September 21, 2021

murlun yn ohio


Mae murlun diweddaraf fy merch hynaf newydd orffen. Ar wal amgueddfa wyddoniaeth yn Toledo, Ohio mae'r murlun. Does dim merch hardd arno fo'r tro hwn, ond cardinal a charnation (aderyn a blodyn y Dalaith Ohio) ynghyd a fformiwla mathemateg. Dywedodd hi ei fod o'n furlun mwyaf heriol a baentiodd erioed oherwydd ffurf y wal. Mae o'n edrych yn hyfryd.

Saturday, September 18, 2021

15 hysbysfwrdd

"Wrthi'n gwneud Taliban yn nerthol eto." Cafodd 15 hysbysfwrdd gyda'r neges hon eu codi'n sydyn dros Dalaith Pennsylvania. Wrth brotestio yn erbyn Mr. Joe Biden a fethodd yn llwyr achub yr Americanwyr yn Afghanistan, gosododd Scott Wagner, cyn seneddwr Gweriniaethol yr hysbysfyrddau hynny. Go dda chi, Scott Wagner!

Friday, September 17, 2021

cerdyn arbennig

Penblwydd mam Ebizo Ichikawa oedd Medi 15. Yn un o'i fideos, roedd o'n ysgrifennu neges ar gerdyn iddi - ar y cerdyn a ddyluniwyd gan fy merch hynaf! Cyflwynodd y cerdyn yn dweud ei fod o wedi cael ei wneud gan un o'r aelodau ZEN. Roedd fy merch wrth ei bodd wrth gwrs.

Wednesday, September 15, 2021

ymweliad

Cyn gadael Colorado, cafodd fy merch hynaf ymweliad gan berson annisgwyl, sef Casey Kawaguchi, artist murlun adnabyddus o Denver. Americanwr Japaneaidd ydy o hefyd. Mae ei furlun hefyd ar wal yn yr un parc tryciau bwyd. Cawson nhw amser gwych gyda'i gilydd.