Wednesday, March 3, 2021

3edd mawrth, 2021

Gŵyl Hina hapus i'r holl ferched o bob oed!

Dyma erthygl amdani gan fy merch.

Tuesday, March 2, 2021

sgil gwerthfawr

Bwletin ein heglwys ni'r wythnos diwethaf:
Canmoliaeth: Am sgiliau trapio John Geasland a gafodd gwared â'r skunk dan yr adeilad a'i arogl a oedd yn llenwi'r holl safle.

Dw i'n hynod o ddiolchgar i John. Roedd yr arogl yn ofnadwy!

Monday, March 1, 2021

1af mawrth, 2021

"Gwnewch y pethau bychain."

Dydd Gŵyl Dewi Hapus.

Saturday, February 27, 2021

penblwydd ben garrison

Penblwydd hapus i Ben Garrison, cartwnydd gwleidyddol sydd wedi bod yn lleisiau ei farn wladgarol heb ofn er gwaethaf ymosodiadau milain cyson gan rai sydd yn ei gasáu. Y fo ydy un o'r ychydig sydd gan synnwyr cyffredin yn y byd gwallgof hwn, yn fy nhyb i. Gobeithio y ceith ddiwrnod pleserus gyda'i deulu a ffrindiau.

Thursday, February 25, 2021

da yw duw

"Weithiau, bydd diben Duw hyd yn oed y tu hwnt i ddymuniadau ei bobl," meddai'r Pastor Paul yn ei bregeth ar lein. Roeddwn i'n gwrando ar hanner cyntaf Llyfr Esther y bore 'ma oherwydd bydd Gŵyl Purim yn dechrau heno. Mae o'n wir; yn aml iawn dan ni'n gofyn i Dduw, "pam? pryd? tan bryd?" Mae o'n gwybod popeth; mae o'n gweld o safbwynt tragwyddoldeb. Da yw Duw.

Wednesday, February 24, 2021

ymroddedig

Yn ystod y tywydd ofnadwy o oer yr wythnos diwethaf, methodd hyd yn oed y dyn post ddod aton ni, er gwaethaf arwyddair Gwasanaeth Post UDA, "naill eira na glaw na gwres na gwae'r nos..." Ar y llaw arall, dyma ddyn dosbarthu UPS ymroddedig mewn tywydd garw. (Postiwyd y fideo'r llynedd.)

Tuesday, February 23, 2021

dadmar

Mae'r eira wedi toddi bellach wrth y tymheredd godi o -11F/-24C at 70F/21C mewn dyddiau. Tywydd Oklahoma ydy hi. Er fy mod i wedi gwerthfawrogi'r eira anhygoel o brydferth, y tŷ a gynheswyd yn braf gan y llosgwr logiau, a'r holl awyrgylch gaeafol, dw i'n ddiolchgar i weld dechrau gwanwyn hefyd. Mae'n amlwg bod yr adar gwyllt yn medru ffeindio digon o fwyd; wnaethon nhw ddim gorffen yr hadau a adawais iddyn nhw.