Wednesday, December 9, 2009

sut i yrru bisgedi at filwyr yn Affganistan?


Mewn pecyn Pringles!

Mae fy merch 16 oed a'i ffrindiau'r ysgol ynghyd rhai disgyblion ar draws America'n paratoi anrhegion Nadolig i'r milwyr yn Affganistan. Un o'r eitemau a gewch chi yrru ydy bisgedi cartref. 

Dyma fy merch yn crasu  ei 'sugar cookies' ar ôl swper ddoe a'u rhoi nhw mewn pecyn Pringles gwag. Y peth anodd oedd eu crasu nhw fel y bydden nhw'n ffitio yn y pecyn. Roedd rhaid asglodi o gwmpas rhai ohonyn nhw.

Gobeithio y gwneith yr anrhegion gan blant yr ysgolion ddwyn tipyn o gysur i'n milwyr ni yn yr anialwch.

No comments: