Sunday, March 6, 2011

y gêm gyntaf


Mae fy mab ifancaf newydd ymuno â chlwb pêl-droed yn y dref. Roedd ei gêm gyntaf mewn cae gerllaw. Roedd yn ddiwrnod ofnadwy o oer a gwyntog ddoe, ond chwaraeodd yr hogiau i gyd yn ddewr a chael amser da. (1 - 1 oedd y sgôr.)

No comments: