Saturday, February 21, 2015

tostiwr newydd (arall!)

Torrodd ein tostiwr eto. Arna i mae'r bai'r tro hwn; ceisiais wneud tost a chaws wrth osod y tostiwr ar ei ochr yn ôl syniad rhywun ar y we. (Peidiwch â gwneud hyn!) Yna methodd y lifer ac roedd rhaid ei wthio fo i lawr nes i'r bara gael ei dostio. Doeddwn i ddim eisiau prynu tostiwr arall eto, ac felly roeddwn i'n arfer ymarfer rhifau Ffrangeg tra oeddwn i'n aros, ond roedd cyfrif hyd at 70 neu mwy weithiau. Ces i ddigon; dyma brynu un heddiw. Mae o'n smart iawn a thostio bara'n llawer cyflymach. 

No comments: