Tuesday, October 3, 2017

modrwy shema

Mae'r fodrwy a archebais newydd gyrraedd! Roedd yn cymryd amser hir, a dechreuais boeni amdani hi tipyn bach wedi clywed am ladrad mewn swyddfa bost yn Israel. Dyma hi o'r diwedd! Gwnaed yn Israel gan ddynes leol, mae gan y fodrwy gain eiriau Hebraeg arni hi - shema Yesrael adonai eloheinu, adonai echad (Gwrando, Israel: y mae'r Arglwydd ein Duw yn un Arglwydd.) Mae hi'n hardd! Prynais un tebyg o'r blaen, ond yn anffodus fe wnes gamgymeriad ac archebu maint anghywir. 

No comments: