Monday, September 3, 2018

bwrdd ping-pong hardd

Dyma fwrdd ping-pong hardd a weloch chi erioed. Mae o ym Mharc Kerr yng nghanol Okolahoma City. Gwaith diweddaraf fy merch ydy o. Roedd yn waith ofnadwy o galed oherwydd bod hi'n gorfod eistedd ar ben y bwrdd am oriau i beintio. Gorffennodd hi fodd bynnag, ac mae'r bwrdd yn bywiogi'r parc yn barod. 

No comments: