Wednesday, April 24, 2024

102 oed

Bydd fy mam yn troi'n 102 oed 25 Ebrill. Collodd rywfaint o'i chof ond mae'n rhyfeddol o iach am ei hoed. Gyda gofal clên staff y cartref henoed, mae'n dal i fwynhau'r bywyd bob dydd. Y peth hyfrytaf ydy ei bod hi'n credu yn Iesu Grist, ac ynddo fo mae ganddi obaith tragwyddol.No comments: