Wednesday, May 22, 2024

y rheswm


Esgorodd y Duw grŵp ethnig, sef Iddewon, drwy Abraham, er mwyn datgeli Meseia a'i gynllun iachawdwriaeth. Dyna pam dylai'r Cristnogion i gyd fendithio ac anrhydeddu Israel ac Iddewon. Trwy wneud hyn, byddan nhw'n bendithio ac anrhydeddu Duw.

- Gary Hamrick, Cornerstone Chapel, Virginia

No comments: