Friday, May 14, 2010

seremoni raddioMae yna 25 o ddoctoriaid optometreg newydd o heno ymlaen. Roedd un o neuaddau'r brifysgol yn llawn dop gyda eu teuluoedd a ffrindiau. Es i yno hefyd achos mai Phillip, hogyn annwyl oedd yn dysgu Ysgol Sul ein heglwys ni wnaeth raddio. Fo oedd athro ffyddlon fy mab deg oed. Bydd o'n gweithio fel doctor yn y Llynges yn Nhalaith Gogledd Carolina. Bydda i a phawb arall yn ei golli o er bod ni'n hapus am ei lwyddiant.

No comments: