Friday, October 7, 2011

gormod o de

Cysgais i'n dda iawn neithiwr am y tro cyntaf ers dyddiau. Roeddwn i'n deffro yng nghanol nos a methu mynd yn ôl i gysgu bob tro. Dw i bellach yn siŵr mai te oedd y bai, te gwyrdd. Roeddwn i'n meddwl byddai'n iawn achos nid te te ond un gwyrdd roeddwn i'n ei yfed gyda'r hwyr. Ond mae'n amlwg mai hwnnw oedd yn fy nghadw'n effro. Dw i'n cael fy nhe olaf tua hanner dydd o hyn ymlaen.

No comments: