Tuesday, October 1, 2019

menywod sydd yn paentio

Mae fy merch newydd ddechrau paentio murlun, ei 18fed, yn San Dieo ymysg Ladies Who Paint. Gan mai ar gyfer menywod ydy'r achlysur, dydy ei gŵr ddim yn medru ei helpu'r tro 'ma. Darparwyd gwirfoddolwyr i'r artistiaid i gyd. Un o Falaysia sydd yn helpu fy merch. Mae hi'n medru Japaneg yn rhugl! Dyma erthygl gan Jerusalem Post am y murlun.

No comments: