Monday, September 30, 2019

gŵyl y trymped

Gŵyl y Trymped i'r Iddewon ydy hi heddiw yn ôl y Torah, ond rhywsut neu'i gilydd, mae hi wedi newid i Rosh Hashanah (dechrau'r flwyddyn) dros y blynyddoedd. 

Beth ddwedodd Paul wrth i'r Corinthiaid?
"....bydd yr utgorn yn seinio, y meirw yn cael eu cyfodi yn anllygredig, a ninnau'n cael ein newid."

Felly, Gŵyl y Trymped Hapus!

No comments: