Thursday, July 29, 2010

bargen

Am y tro cyntaf ers i mi ddechrau gwirfoddoli mewn siop elusen leol, es i ynghyd â fy nwy ferch i'r siop yn gwsmer. Diwrnod bargen ydy hi heddiw, hynny ydy cewch chi brynu cydaid o ddillad am $5. Ffeindiais i drowsus perffaith, steil arbennig na chewch chi ei ffeindio yn unman y dyddiau hyn; hen ffasiwn mewn geiriau eraill! Prynon ni wyth eitem rhyngddon ni yn y diwedd (llai na chydaid ond dim ots!) ac roedd pawb yn fodlon.

No comments: