Wednesday, February 13, 2019

cerdded yn fenis

Des i ar draws y fideo hwn sydd yn eich arwain chi ar lwybrau cul Fenis. Mae yna nifer o fideos tebyg, ond y gwahaniaeth mawr ydy bod y person efo'r camera yn cerdded heb air. Clywir ond sain o gwmpas. Mae ansawdd y fideo'n ardderchog fel byddwch chi'n teimlo fel pe baech chi'n cerdded eich hun. Dyma'r adeilad roeddwn i'n aros ynddo flynyddoedd yn ôl gyda Federica, y perchennog y fflat. Roeddwn i'n sefyll ar y balconi yno i edrych ar yr olygfa hardd.

No comments: